Home Services Client references Publication Careers Contact us  
 
   
 
พนักงานบัญชีและผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส
- รับผิดชอบงานด้านบัญชี จัดทำบัญชีและแบบภาษี ปิดบัญชี ติดต่อลูกค้า
- รับผิดชอบงานด้านการสอบบัญชี ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานและบริษัทลูกค้า จัดทำกระดาษทำการ จัดทำร่างงบการเงินเพื่อเสนอผู้สอบบัญชี
อัตรา 2 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
สวัสดิการ ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม วันลาพักร้อนประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี
2.มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือสอบบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
3.รักการเรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการทำงานเป็นทีม
5.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
6.สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้ดี
7.สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและอังกฤษได้
สถานที่ปฏิบัติงาน 329/33 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120
วิธีการรับสมัครงาน ส่งเมล์ประวัติและหลักฐานการทำงานมาที่บริษัท บริษัทนัดมาสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ติดต่อ Nitjarin Tangamonviriyakul
โทรศัพท์ :02-6886145 Fax : 02-6886145
 
  Copyright (c) 2005-2010 n2s solutions Co.,Ltd. Design by 4D Studio.